DZIECINSTWO

Idź do spisu treści

Menu główne:

PROGRAM 'DZIECIŃSTWO NA MIARĘ MARZEŃ" 
 POLSKO-LITEWSKI FUNDUSZ WYMIANY MŁODZIEŻY.
Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu zrealizowało w latach 2012-2015, we współpracy z Kauno vaikų socializacijos centras i Vilniaus vaikų socializacijos centras w Litwie, 4 projekty w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Współpracy. Ich głównym ich celem jest integracja młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z placówek resocjalizacyjnych z Polski i Litwy przez poznanie kultury, języka, tradycji i obyczajów, promowanie idei Unii Europejskiej oraz współpracy polsko –litewskiej w środowiskach lokalnych, w których funkcjonują zaangażowane w projekt ośrodki. W 2012 w ramach programu „Dialog od kuchni” roku skupiliśmy się na poznaniu charakterystycznych dla Polski i Litwy potraw oraz, z okazji Euro 2012, rozgrywkach piłki nożnej. W 2013 roku roku pozyskaliśmy dofinansowanie na kolejny program pn. „Awangarda stylu-czyli polsko-litewski wymiar artrecyklingu”. W trakcie projektu były zorganizowane zajęcia plastyczne, teatralne, rękodzieła, których mottem przewodnim były ekologia i „śmieci”. Artrecykling, czyli po prostu nadawanie nowego, użytkowego wymiaru starym, zniszczonym rzeczom zdobywa coraz większe uznanie w Polsce.  W 2014 roku zrealizowaliśmy projekt „Polsko-litewskie oblicza wolności”. 
 Projekt „Dzieciństwo na miarę marzeń” realizowany był przez dziewczęta od 15 do 18 roku życia będące wychowankami placówek resocjalizacyjnych z Polski (Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu) i Litwy (Vilniaus Vaikų Socializacijos Centras, Kauno vaikų socializacijos centras Saulutė). Uczestnictwo w projekcie gwarantowało dzięczętom „podróż“ do czasów dzieciństwa- świata bezstroski, zabaw i marzeń.Działania podjęte w ramach projektu ukierunkowane były na wzajemne pogłębienie wiedzy na temat kultury i obyczajów oraz ewentualne wyzbycie się uprzedzeń oraz funkcjonujących w społeczeństwie stereotypów.Założeniem szeroko rozumianej integracji młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym było przeprowadzenie zajęć ukazujących wielowymiarowy aspekt dzieciństwa przy użyciu różnych środków artystycznego i multimedialnego wyrazu.
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego